Π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ι      Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ί

2 0 0 2

Ο νικητής του πρώτου διαγωνισμού SV9FBM (Στέλιος)

Η ιπτάμενη ομάδα των SV5AZR & SV5DAI

Ο Contest Manager (SV8CYR) στα..ψηλά!!


2 0 0 3

SV8DBW

5DAI & 5AZR
SV8DTD 1η θέση SSB SV8DBW 1η θέση FM SV5DAI & SV5AZR /AM (ειδική) J45M 1η θέση ΜΙΧ

2 0 0 4

SV8DBW

SV2DCD 1η θέση SSB SV8DBW 1η θέση FM J42AVC 2η θέση FM